ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ - ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ

Ευχαριστούμε από καρδιάς για την ευαισθησία τους ,την αγάπη προς τη σχολική
μας μονάδα και την έμπρακτη προσφορά τους τις κυρίες : , Σταμουλά-
Παπαγιαννάκη Χαρούλα , Νάνου- Πάλλη Κυριακούλα , Βελέτζα-Νίκα Ζωή.
Βοήθησαν το Σχολείο μας και είναι δίπλα μας σε ότι χρειαστούμε !
Μέσα σε κλίμα χαράς και αισιοδοξίας δόθηκε η υπόσχεση για περαιτέρω
συνεργασία!
 

Σχόλια